Kategori “Arbetsmiljö”

Huvudinnehåll

Listan över kontorets värsta stressmoment

Stress

Nästan hälften av landets kontorsanställda tycker arbetet är stressande. Arbetsbördan men också hur kontoret ser ut påverkar. Här är listan över de största stressfaktorerna på svenska kontor.

Enligt en ny undersökning från fastighetsbolaget Vasakronan bland 2 000 kontorsanställda säger 46 procent att de är ganska eller mycket stressade i jobbet.

Det som stressar mest är att ha för mycket att göra. Det tycker 42 procent. På andra plats på stresstoppen hamnar störande kollegor när man försöker arbeta.

Teknik som inte fungerar är också ett vanligt stressmoment.

Hur arbetsplatsen ser ut kan också vara stressande. Det är sådant som stökiga skrivbord, disk som står framme, tråkig inredning osv. Framför allt yngre anställda, mellan 18 och 30 år, störs av detta, enligt undersökningen.

Vad som pressar beror på hur kontoret är utformat. Personer i kontorslandskap blir t ex mer stressade av den allmänna ljudnivån än vad de blir av arbetsbördan. De som sitter i eget rum stressas i högre grad av svårigheter att få tag i kollegor på kontoret.

Vad av följande påverkar din stressnivå negativt?

För stor arbetsbörda 42%
Kollegor som stör när jag arbetar vid mitt skrivbord 34%
Opålitlig teknisk utrustning (t.ex. skrivare, konferenstelefoner) 30%
Den allmänna ljudnivån på kontoret 28%
Brist på platser att jobba i lugn och ro 24%
Brist på platser att ostört ta telefonsamtal 21%
Svårt att få tag på kollegor för hjälp eller avstämningar etc. 21%
Bristfällig internetuppkoppling 19%
Tråkig eller oinspirerande kontorsinredning 19%
Mobiltelefonsignaler 16%
Dålig mobiltäckning 11%
Disk som står framme 10%
Andra kollegors stökiga skrivbord 6%
Inget av ovanstående 9%
Vet ej/kan ej svara 2%

Källa: Kontorsbarometern

 

 

Mer träning på arbetet – En smart affär

rörelseträning på arbetet

Igår var Peter och jag på Fredrik Mogensen AB i Hjo och körde rörelseträning med de som arbetar där. Ett glatt gäng som tränar med Peter regelbundet på arbetsplatsen och på arbetstid. De är inne på sin andra termin och vilka resultat! Peter kör rörelseträning vilket innebär att man utför olika övningar som mjukar upp en stel kropp. Det är både styrka, balans och smidighet något som förebygger ohälsa och onda kroppar. Gänget på Mogensen har gjort stora framsteg och tränar glatt vidare. Tänk om fler arbetgivare gjorde som Mogensen och Sotarfirman i artikel nedan, såg fördelarna med en effektivare, smidigare och starkare personal. Och inte minst att det är teambildande på köpet! Läs om VD John Iggström och hans gäng tycker:

Alltför många arbetsolyckor och tillbud bland sotarna under 2013 fick vd John Iggström ta ett beslut:

Obligatorisk träning en timme i veckan för alla 20 anställda.

– Jag var emot, avslöjar skorstensfejare Tommy Nordin och pustar lite.
Träningspasset hos Sportsgym på Storgatan har pågått i en halvtimme och 60-årige Tommy börjar bli lite trött.
– Ja, det är jobbigt I början var många av oss skeptiska, du vet det där att bli beordrad… Men det är bra att vi kör regelbundet och att träna i grupp gör det lite lättare. Jag tycker att jag har blivit lite smidigare och orkar lite mer.
Sonen Fredrik, 23 år, kämpar vid en annan station.
– Det har väl försvunnit något kilo och nu orkar jag köra hårdare och längre vid varje station, säger han.

De 20 anställda har nu tränat på arbetstid i ett år och John Iggström är helt övertygad om att det haft effekt.

– Ja, ja, det räcker att titta på dem, vilket förvandling! Jag tänkte att om vi tränar upp vår kondition, styrka, balans och smidighet, så kan olyckstillbuden minska. Och i fjol hade vi bara två arbetsolyckor. Året innan var det tolv, plus två allvarliga bilolyckor i jobbet. Han tror att Sundsvalls Södra sotningsdistrikt är det enda privata företag i stan som kör med det här konceptet: att gruppen leds av en personlig tränare.

Den här eftermiddagen är det Elin Ivarsson som leder passet och eldar på sotarna.
– Ett, två, tre, starta! kommenderar hon. Sedan går Elin runt och manar på de enskilda kämparna och korrigerar om någon inte utför momentet helt rätt. På de nio stationerna avlöser de 13 närvarande killarna och 4 tjejerna varandra hela tiden. Den som just avverkat en station hinner ta ett par djupa andetag.
– Här får vi väldigt allsidig träning vilket är precis vad vi behöver, för att orka hålla fokus en hel arbetsdag, menar John Iggström.

Att företaget tappar en arbetstimme i veckan blev heller inget problem.
– Nej, faktiskt inte. Våra intäkter har tvärtemot ökat en aning. Vi har blivit effektivare. Det här är det bästa jag gjort som chef och jag tycker att fler företag borde ta efter.

Källa: Sunsvall Tidning
Tommy Lindberg
060–197153

Vad säger lagen?

lagstadgade hälsoundersökningar

Lagstadgade hälsoundersökningar
Vår arbetsmiljö styrs av lagar (Arbetsmiljölagen), föreskrifter (Arbetsmiljöverket) och bestämmelser.

Alla är skapta för att förebygga skador och olyckor i arbetet. Det fordras ibland särskilda läkarintyg för att få utföra vissa arbeten, så kallade lagstadgade undersökningar, så att inga medicinska hinder föreligger för att utföra aktuellt arbete. Alla är vi ju värda ett hållbart arbetsliv. Vi på Easy Living FHV erbjuder undersökning och utfärdande av intyg, bl a:

  • Körkort för yrkesmässig trafik
  • Nattarbete
  • Härdplaster
  • Asbest/kvarts och syntetiska oorganiska fibrer
  • Mast/höjdarbete
  • Bly/kadmium
  • Buller
  • Vibrationer

Läs mer i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS):

 

Arbetsmiljön – En brinnande fråga

Arbetsmiljön - en brinnande fråga

 

För att utveckla den goda arbetsplatsen!

Det finns många sätt att förbättra och utveckla arbetsplatsen. Ofta handlar det om att skapa en lustfylld och produktiv arbetsmiljö. Det kan vi på Easy Living hjälpa er med.
Vårt verktyg, HPI Arbetsprofil består av en kärnfull enkät med 21 frågor om medarbetarens arbetssituation, arbetsgrupp och närmaste chef samt fysisk arbetsmiljö. HPI Arbetsplatsprofil ger arbetsgivaren en kartläggning för att prioritera rätt insatser för olika grupper inom organisationen.

HPI Arbetsplatsprofil kan användas både som screening och som underlag för samtal.

HPI Arbetsplatsprofil kan användas både som en webbaserad screening via vår tjänst Todaytoo.com eller för ett individuellt samtal.

När HPI Arbetsplatsprofil används som screening ger det snabbt och enkelt företaget en överblick över hur medarbetarna upplever sin arbetssituation, arbetsgrupp, närmaste chef samt sin arbetsmiljö. Resultatet underlättar beslut och handling.

Då HPI Arbetsplatsprofil dessutom används som underlag för samtal så träffar deltagaren en arbetsplatskonsult för att tillsammans gå igenom svaren. Arbetsplatskonsulten kan då samla in en djupare bild om situationen på arbetsplatsen och deltagaren får chans att diskutera sin arbetssituation.

Höstens kick-off

Höst kickoff hos Easy Living

 

Samla ihop teamet och kicka igång hösten. Vi på Easy Living skräddarsyr din kick-off i hälsans tecken. Vi har tillgång till kock, personliga tränare, coacher och eventproffs.

Syftet med en kick-off i hälsans tecken är att förbättra folkhälsan och öka kunskaperna om vad man kan göra för att må bra till kropp och själ. Vi arbetar med olika aktiviteter och roliga tester i form av workshops. Tveka inte att kontakta oss om ni funderar på en kick-off med gänget!

eller ring 0500-410106

Stoppa mobbing på arbetsplatsen – Arbetsgivarens ansvar.

Mobbing på arbetsplatsen

En av tio upplever att de någon gång blivit utsatta för mobbning eller kränkande särbehandling på jobbet. För den som utsätts för mobbning blir konsekvenserna mycket allvarliga. Stress, ångest, sömnsvårigheter, dåligt självförtroende och koncentrationssvårigheter är vanligt. Även fysiska åkommor som högt blodtryck, huvudvärk och illamående förekommer. Tyvärr leder det ofta till långtidssjukskrivningar vilket resulterar i att den utsatta blir ännu mer utanför. Enligt forskning får den som utsätts för mobbning liknande syndrom som våldtäktsoffer, krigsdrabbade och de som har torterats.

Mobbning på arbetsplatsen är alltså något som måste tas på mycket stort allvar. Det är därför viktigt att lägga energi och tanke i hur arbetsmiljön och stämningen på arbetsplatsen är. Många som mobbar är själva inte medvetna om vilken påverkan deras beteende har. Om det finns tecken på mobbning eller olösta konflikter är det nödvändigt att ta tag i problemet på en gång. Det är arbetsgivaren som har huvudansvar för att förebygga mobbning och hantera en mobbningssituation som uppstått. Det är viktigt att som arbetsgivare vara uppmärksam, lyhörd och ta situationer på allvar.

Mobbning på arbetsplatsen är en indikator på att något inte stämmer och att åtgärder och förändrings måste ske. På en välmående och bra arbetsplats förekommer nämligen inte mobbning. De utlösande faktorerna är ofta strukturproblem, otillfredsställande arbetsuppgifter, otydligt chefsansvar osv. När anställda känner dålig kontroll över situationen, är stressade och maktlösa hittar de trygghet i gruppen och låter sin frustration gå ut över en syndabock. Orken för att lösa problem och konflikter är låg. Mobbningen används som ett maktspel och för att skapa falsk trygghet och kontroll. Frustration och irritation kanaliseras genom mobbning och någon utses till syndabock. Mobbarens drivkraft är nästan alltid makt eller avundsjuka.

Varje år tar cirka 300 personer livet av sig där man kan finna grunden i mobbning på arbetsplatsen. Tidigare i år kom den första domen i Sverige mot två chefer som ansågs vara orsaken till en av sina anställdas död. Han hade under en längre tid blivit mobbad på sin arbetsplats vilket ledde till en djup depression. Problemet hade ignorerats trots att han vid flertal tillfällen bett om hjälp. Till sist tog han sitt liv. Läs mer om fallet här.

Både som arbetsgivare och anställd kan ni vända er till oss på Easy Living om ni upplever eller misstänker mobbning på arbetsplatsen. Med en arbetsprofilbedömning kan vi tillsammans med er lokalisera orsakerna för att sedan arbeta fram de åtgärder som behövs. Det första och viktigaste steget är att se problemet och agera. På Easy Living hjälper vi också till med att förebygga mobbning genom att skapa trygga och välmående arbetsmiljöer. Tillsammans förbättrar vi arbetsplatsen och räddar liv!

Läs mer detta viktiga ämne på:

http://jobbkallan.se/tema/mobbning

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Mobbning/

Hur sitter du människa?

Sitt fint

Även om du tränar regelbundet så kommer ett stillasittande jobb att ta kål på dig. Bokstavligen. En studie som genomfördes av American Cancer Society visade att män som sitter ner på jobbet i sex timmar eller mer per dag hade en ökad risk för dödlighet med 20 procent jämfört med män som sitter ner mindre än tre timmar per dag. Andra forskningsrapporter har visat på ett samband mellan stillasittande jobb och högt blodtryck, cancer och diabetes. Dessutom finns många andra fördelar med att inte vara alltför stillasittande. Bland annat har forskare funnit att fysisk rörelse gör människor bättre på att lösa problem. För att utforma en ideal arbetsplats, följ ergonomiexperten Todd Meier och psykologen Carey Fitzgeralds råd.

Text: GORDY MEGROZ

 1. Den senaste trenden är att jobba på ett gångband men du får i princip lika bra resultat genom att arbeta stående två tredjedelar av dagen. Är du lite mer radikal kan du använda en trainer om du vill jobba från cykeln (med ett justerbart skrivbord får du plats med framhjulet under skrivbordet)

2. En gymnastikboll kan vara ett substitut till den klassiska stolen. Den aktiverar din bålmuskulatur. Trappa upp användningen eftersom du troligtvis kommer att bli trött när du är ovan.

3. Oergonomiska arbetsställningar för handleder och axlar kan leda till värk och stelhet. Dina armbågar skall vara i linje med datorns tangentbord och mus. Dina armar och handleder skall ligga i en rät linje när du arbetar vid datorn.

4. För att undvika spänningar i nacken är det klokt att ha dataskärmen åtminstone 45 centimeter från ansiktet. Skärmen bör också vara direkt framför dig, i ögonhöjd, med en lutning på 10–20 grader på skärmen.

5. En studie från 2011 som publicerades i The Science Journal Nature visade att gröna växter minskar ilska och frustration.

6. Att klappa din hund ger en ökning av oxytocin i kroppen vilket resulterar i minskad stress.

7. Ett flertal studier har visat på att bilder med naturmotiv har en positiv inverkan på ditt minne, koncentration och uppmärksamhet. Vissa studier tyder på att bilder på naturen nästan är lika bra som naturen själv.

8. Att exponeras för solljus har en positiv inverkan på humöret.

Källa: Outside Magazine Sweden

Tips

Tips & Trix

Ta mikropauser under arbetsdagen och sträck ut nacke och bröstmuskler.
Tänk på hållningen. När du sträcker på dig överbelastar du inte rygg och nacke.
Öka successivt när du ska komma i gång med träningen.
Träna avslappning. En ergonomiskt utformad arbetsplats räcker inte för att du ska slippa få ont. När du stressar spänner du axlar och nacke.
Se till helheten. Sömn, kost, motion och stress påverkar hur du mår.

Källa: www.forskningsbrevet.se

 

 

Grattis Offecct!

Skärmavbild 2014-01-11 kl. 14.19.40

Idag läste jag i SLA att Offecct fått utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplats 2014” på årets möbelriksdag i Småland. Vill bara säga Grattis och Keep up the good work!

Skärmavbild 2014-01-11 kl. 14.14.43

Svenka mässan

Easy Living var på Svenska mässan i helgen och där träffade vi Qicraft. Qicraft säljer träningsredskap och andra produkter som har med träning och hälsa att göra. Vi på Easy Living är lite intresserade av deras produkter speciellt en pilatesboll som är perfekt att använda som kontorsstol. Jag ska testa att sitta på en sådan när jag arbetar. Återkommer med mer info om denna snart. Så länge kan ni läsa om den här:

Wellness Ball™ Active Sitting – träna när du sitter

Visste du att man sitter i genomsnitt 14 timmar om dagen?

Att man sitter ner mycket kan ibland vara svårt att göra något åt, men däremot kan man se till att man sitter bra för att få bättre hållning, motverka smärta i rygg och samtidigt öka sin mag- och ryggmuskulatur.

Upptäck ett nytt sätt att träna när du sitter ner med Wellness Ball™ Active Sitting från Technogym, din nya dynamiska ”bollstol” som egentligen är ett träningsredskap.

Med Wellness Ball™ Active Sitting kan du varsomhelst, hemma, på jobbet och på resan alltid göra enklare övningar och stretcha utan större ansträngning.

Wellness Ball™ Active Sitting har tillverkats för att göra tiden du sitter ner mer aktiv, förbättra din hållning och för att du ska kunna utföra flera olika övningar för att öka din styrka och förbättra din balans.

wellness ball - qicraft

Med rätt hållning.

Anna, vår sjukgymnast

Att det här med hur man sitter, går och står kan vara så viktigt. Det fick Katarina erfara då hon träffade vår sjukgymnast Anna, för hennes onda axel skull som vi måste råda bot på.

Så här skriver Katarina efter hennes besök hos Anna:

” I flera år har jag haft skum värk i axel och ryggslut som jag förträngt och stått ut med. Sissel på Easy Living skickade mig till deras Anna Svensson, en proaktiv Sjukgymnast. 40 min senare har  jag diagnos och träningsprogram. Redan nästa morgon kände jag skillnad. Det jobbiga är att allt berodde på mig själv – min arbetsställning, min hållning, mitt sätt att jobba. Peter och Anna synkar mitt träningsupplägg. Nu skall här tränas och sittas rätt framför datorn och i bilen. Axel och ryggslut skall bli grymt starka. Jag vill ju hålla minst 40 år till!”

Alltid lika kul när det går åt rätt håll. Nu hoppas vi att Katarina får in sitt nya sätt att sitta, stå och gå. Inte alltid det enklaste att bryta gammalt mönster men vi ska nog hålla koll på henne.