Provtagningar, livsstilsprover och drogtester

För företag skräddarsyr vi olika upplägg som passar både små och stora företag. Olika förslag på hälsokontroller hittar du här. Vi kan också göra riktade specifika provtagningar såsom alkohol- och drogtester vid tex misstanke om missbruk eller som del av en nyanställningsundersökning. För olika åldersgrupper kan man göra olika upplägg, tex för män över 45 år kan prostataprov (PSA) läggas till.

Basprover som alltid tas:

  • Blodfetter/kolesterol
  • Blodsocker
  • Blodvärde Hb
  • Blodtrycksmätning, längd, vikt och midjemått

Kontakta oss för mer information om våra provtagningar