Kom igång med Företagshälsa

Vårt team inom företagshälsa är väl sammansvetsat och erbjuder en flexibel och personlig kontakt med våra kundföretag. Då vi eftersträvar flexibilitet med korta kontaktvägar skapar vi ett okomplicerat och direkt hälsosamarbete.

Vi vill även mena att vi är kostnadseffektiva – tex tillkommer inga anslutningsavgifter eller årliga abonnemangskostnader och vår timdebitering är konkurrenskraftig.

Vi vill gärna ta del av våra kundföretags arbetsplatser och inplanerar gärna återkommande arbetsplatsbesök (det ingår alltid introducerande och årligt arbetsplatsbesök av vår personal (för uppdatering av verksamheten) om så önskas (rekommenderas), liksom aktiv telefonavstämning enligt överenskommelse mellan sköterska och personalansvarig. Därutöver fri mail/telefonsupport vid behov (sköterska). 

Hur ser ditt behov ut?

Tillsammans gör vi behovsanalys, efter er önskan gör vi en avstämning ute på företaget gällande det löpande hälsoarbetet.

Flexibla lösningar

Du kan när som helst under din avtalstid hos oss ändra, lägga till tjänster eller förändra rutiner och uppgradera innehållet. Detta för att du som kund alltid ska få ut maximalt av din företagshälsa.

Kontakta oss om du vill veta mer