Föreläsningar och kurser

Vi har en rad inspirerande teman på våra föreläsningar och kurser där våra föredragshållare har lång erfarenhet och håller sig ständigt uppdaterande inom sina expertområden.

Vi är godkända (av AFA) att utföra arbetsmiljöutbildning vilket innebär att man som företag kan ansöka om bidrag för dessa utbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021. Läs mer här.

Vill ni på er arbetsplats veta mer om hur ni kan förbättra kost eller träningsvanor och därmed bli en effektivare och mer välmående arbetsplats? Då ska ni kontakta oss och låta våra duktiga föreläsare skräddarsy en föreläsning efter era önskemål. Investera i inspiration och ge både dig själv och din personal ny kunskap och energi.

Exempel på vilka typer av föreläsningar vi erbjuder ser du nedan. Naturligtvis kan du själv komma med önskemål på tema och innehåll så skräddarsyr vi en inspirerande föreläsning efter det.

 

Stress & Psykosocial arbetsmiljö

Att vara stressad är inget nytt påfund utan stress är en ren instinktiv reaktion som alltid funnits hos människan. Stress och ökat adrenalinpåslag gör kroppen alert och beredd på en fysisk ansträngning. Men om stressen blir långvarig kan kroppen skada sig själv i stället för att överleva. Hur påverkar stress dig, och vad är en nyttig dos stress?

Våra fördragshållare ger dig värdefull kunskap och insikt i hur du kan använda viss stress till en positiv utveckling, när du ska ta varningssignalerna på allvar och hur du ska motverka negativ stress.

Liv i rörelse

Alla vet vi att rörelse är viktigt, alla typer av fysisk aktivitet sätter fart på, och skapar positiva krafter i din kropp. En ökad aktivitetsgrad gör att du får större produktion av endorfiner, bättre blodcirkulation m.m.

Våra fördragshållare berättar vilka effekter det har på ditt liv både privat och som yrkesverksam. Vi ger dig handfasta tips och råd på hur du kan hitta tiden och vilka typer av aktiviteter som fungerar bäst.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra föreläsningar