Det goda samtalet

I arbetslivet kan det uppstå situationer där det kan vara motiverat att gå i stödsamtal.
Det kan vara situationer som uppstår i samband med omorganisationer, uppsägningar, samarbetsproblematik.

Stödsamtalet kan bidra till att bibehålla sin självkänsla och se sina resurser under pågående förändringsarbete. Även att kunna reflektera över sitt egna förhållningssätt till stress på arbetet i kombination med den egna livssituation.

Syfte
Målet för samtalet är ett hållbart arbetsliv.
Att kunna reflektera över sin arbetssituation och yrkesroll i kombination med övrig livssituation. Att skapa förståelse för problemets uppkomst, vidmakthållande och för hur det kan ändras. Att kunna förstärka, uppmuntra och stödja individens egen förmåga att lösa problem.

Beskrivning av tjänst
Företagssköterskan utför ofta ett första kartläggningssamtal som ev följs av en mer individinriktad terapi via en av våra psykologer eller beteendevetare.

Kontakta Maria för mer information om denna tjänst.