Nya/beslutade föreskrifter

Det har kommit en del nya föreskrifter som relaterar till pandemin – bla avseende smittrisker och personlig  skyddsutrustning.

Vi påminner även om nyheten i samband med införandet av AFS 2019:3 – medicinska kontroller (tex härdplast, handintensivt arbete, astbest mm). Då ändrades förfarandet vid beställning av en kontroll, denna skall utföras via en specifik blankett (klicka här).

Kontakta oss för mer information och om vi skall utföra en riskbedömning avseende behovet av kontroll. Likaså går det bra att kontakta oss för uppdaterande information kring AFS-nyheter som rör en specifik bransch.