Nya/beslutade föreskrifter (uppdaterad okt 2020)

Det har kommit en del nya föreskrifter som relaterar till pågående pandemi – bla avseende smittrisker och personlig  skyddsutrustning.

Vi påminner även om nyheten i samband med införandet av AFS 2019:3 – medicinska kontroller (tex härdplast, handintensivt arbete, astbest mm), då ändrades förfarandet vid beställning av en kontroll, denna skall utföras via en specifik blankett (klicka här).

Kontakta oss för mer information och om vi skall utföra en riskbedömning avseende behovet av kontroll.

 

AFS-nyheter dec 2019- okt 2020:

 

Nya/beslutade föreskrifter:

 • AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Nytt är bla regler om Byggherrens, Byggarbetsmiljösamordnares och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen, samt skärpta regler om tillgänglighet.

Träder i kraft 1 januari 2021.

 

 • AFS 2020:2 Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19. Tillfällig föreskrift om undantag gällande personlig skyddsutrustning för arbetsgivare inom ambulans- och räddningstjänst, Försvarsmakten, Polis och andra som ska upprätthålla allmän ordning, samt hälso- och sjukvården.

Föreskriften tillåter användning av skyddsmask 90 trots att den inte är CE-märkt/godkänd.

 

 • AFS 2020:3 Smittrisker. Ändring av AFS 2018:4 Smittrisker. En komplettering med SARS-CoV-2 (orsakar covid-19) som tillkommit i bilaga 1B och har riskklass 3.

 

 • AFS 2020:4 Användning av arbetsutrustning (ändringsföreskrift avseende AFS 2006:4).

Bilaga A 3.2 (gäller krav på pallställ och lagerställ) upphör att gälla 31 dec. Kraven kvarstår och ingår from 1 jan i den nya Arbetsplatsens utformning.

 

Föreskrifter som upphör att gälla 31 dec 2020 – de ersätts då av de nya/omarbetade reglerna om Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1.

 • AFS 1997:2 Arbete i stark värme upphör att gälla 31 december 2020
 • AFS 1998:2 Arbete i kylda livsmedelslokaler       –    ”    –             –    ”     –
 • AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning       –    ”    –             –    ”     –
 • AFS 2008:13 Skyltar och signaler       –    ”    –             –    ”     –

__________________________________________________________________________

Förslag på nya föreskrifter och ändringar i föreskrifter

 • Remiss gällande Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck. Remisstiden gick ut 30 juni 2020.
 • Remiss gällande Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) och Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Remisstiden gick ut 24 juni 2020.
 • Remis om ny regelstruktur. Remisstiden går ut 30 dec 2020.