Hälso & Arbetsprofilsbedömning

Har du tagit tempen på ditt företag? Om inte så kan vi hjälpa till med det. Vi arbetar med den ledande metoden HPB, Hälsoprofilsbedömning och APP, Arbetsplatsprofilen enligt HPI, Health Profile Institute.

Det här är den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Syftet är att öka medvetenheten mellan livsstil, arbetsklimat och hälsoupplevelser och att få insikten om individens egen möjlighet att påverka sin hälsa och sitt arbetsklimat.

Hur går det till?

Utifrån samtal, frågeformulär, konditionstest, blodtrycksmätning, och livsstilsprover skapar vi tillsammans en handlingsplan för dig och din personal och formulerar era individuella mål. Arbetsplatsprofilen är ett komplement till hälsoprofilen som ger företaget en enkel överblick över hur personalen upplever sin arbetssituation, psykosocialt såväl som den fysiska arbetsmiljön.

Genom att skapa en samlad bild över vad som skall prioriteras i det löpande arbetsmiljöarbete kan du ge ditt företag en ökad produktivitet, minskad frånvaro, lägre personalomsättning och sänkta kostnader för sjukvård och rehabilitering.

Kontakta vår kundsamordnare Karin Ahlin för mer information om vår hälso- och arbetsprofilsbedömning