Sjuk- och friskanmälan

Vi erbjuder ett smidigt system för sjuk- och friskanmälan där våra lokala företagssköterskor alltid görs delaktiga för en kontinuerlig uppföljning och återkoppling till chef.

Friskare medarbetare – en vinst för alla!

Oavsett storlek på företaget finns det en vinst i att ansluta sig till Skaraborgshälsans sjuk- och friskanmälantjänst. Med vår sjuk- och friskanmälan vill vi erbjuda ditt företag ett effektivt system för hantering och rapportering av sjukfrånvaro. Målet med tjänsten är att öka frisknärvaron på företaget och att tidigt uppmärksamma signaler på ohälsa.

Tjänsten innebär en grundläggande kartläggning och uppföljning av personalen som resulterar i färre och kortare sjukperioder vilket innebär minskade kostnader för företaget och ökat välmående hos de anställda.

För medarbetare innebär tjänsten en mängd fördelar.

Den anställde får en dygnetruntservice och kan anmälan frånvaro under årets alla dagar utan att vänta i telefonkö. Den anställde kontaktas sedan av våra duktiga sköterskor för en rådgivning och konsultation. Viktigt att notera är att allt den anställde diskuterar med vår sköterska i samband med rådgivningen är sekretessbelagt enligt journallagen.

 

 

För dig som arbetsgivare innebär tjänsten en möjlighet att strukturerat bearbeta sjukfrånvaron.

Chef får en omedelbar avisering om sjukanmälan/VAB via e-post och/eller sms vilket underlättar för planeringen av verksamheten. Chefen får ett stöd i rehabiliteringsarbetet genom att vi skickar ut en påminnelse när det är dags för rehabiliteringskedjans åtgärdspunkter och finns tillgängliga att hjälpa till om behovet skulle uppkomma.

Med hjälp av rapportverktyget i tjänsten kan arbetsgivaren på ett enkelt sätt ta fram statistik över sjukfrånvaron på såväl individ- som på grupp- och organisationsnivå vilket ger en mycket god överblick över sjukfrånvaron och möjlighet att minska den. Det utgör således ett underlag för företagets systematiska arbetsmiljöarbete liksom ett effektivt sätt att finna tidiga mönster och därigenom stärka det proaktiva arbetet.

 

Fördelar för oss på Skaraborgshälsan

För personal på Skaraborgshälsan innebär tjänsten att vi tidigt ges möjlighet att komma i kontakt med de anställda och därigenom upptäcka signaler på ohälsa vilket förhindrar risken för långtidssjukskrivningar. Vi får även möjlighet att få ett samlat grepp om hela företagets hälsoläge och kan komma med förslag på riktade insatser.

Informationen i tjänsten uppfyller de krav som ställs i GDPR.

 

Chef och HR verktyg för rehab

Möjlighet finns även att koppla till chef- och HR- verktyget E-note för rehab och personaldokumentation som är ett verktyg som handlar om att göra rätt sak i rätt tid för er som arbetsgivare.

Kontakta oss för mer information och demo av mjukvara mm.