Om oss

 

Skaraborgshälsan består av ett erfaret och välutbildat team med specialistkompetens inom företagshälsovård, arbets-och miljömedicin samt arbetsinriktad rehabilitering.

Mikael Knutsson

Företagsläkare

Grundare och ägare. Leg läkare och specialist i allmänmedicin och företagshälsovård. Mikael har tidigare arbetat som distriktsläkare och de senaste 15 åren som företagsläkare och skolläkare. Han är sedan flera år Transportstyrelsens anvisningsläkare för bla alkolås och bedömer lämplighet att inneha/återfå körkort efter alkoholbrott. Han har även godkänd att utfärda intyg avseende exempelvis trafiksäkerhet enl BV-FS 2000:4/TSFS 2011:61 (lokförare/järnvägsintyg), sjöfart (inkl offshore), dykning samt för flygplan klass 2 och LAPL.

Karolina Bende Smith

Företagsläkare

Karolina är leg läkare och specialist i arbetsmedicin och öron-näsa-halssjukdomar. Hon arbetar på våra mottagningar i Skövde, Tibro, Karlsborg och Hjo och har tidigare arbetat på öron-näsa-halskliniken i Skövde.

Moa Liljebäck

Företagsläkare

Moa är leg läkare och specialist i ortopedi. Hon arbetar på våra mottagningar i Lidköping och Vara och har tidigare arbetat som ortoped på Skaraborgs sjukhus.

Olav Hoheisel

Företagsläkare

Olav är specialistläkare inom allmänmedicin och företagshälsovård och har bla byggt upp en lokal företagshälsomottagning i Falköping – Qualitas Vis (QV). Efter samgåendet med Skaraborgshälsan i september 2023, fortsätter han i något lägre tempo som företagsläkare i Skaraborgshälsan.

Mattias von Schultz

Företagsläkare

Mattias är leg läkare och specialist i allmänmedicin och företagshälsovård. Han arbetar främst på våra mottagningar i Vara, Götene och Skövde.

Karin Ahlin

Kundsamordnare

Karin har lång erfarenhet inom kundsamordning och företagshälsa och ansvarar för kontakten med våra kundföretag.


Telefon: 0760-224340

Birgitta Borell Johansson

Företagssköterska

Birgitta är i grunden akutvårdssköterska och rehabkoordinator och har de senaste 8 åren jobbat som företagssköterska. Birgitta är vår sköterska i Mariestad och utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök liksom planerar rehabiliteringsåtgärder samt utför utbildningar i bla hjärt- och lungräddning.

Helen Öhlin

Företagssköterska

Helen är vår sköterska i Karlsborg, Tibro och Hjo. Helen har mångårig erfarenhet av företagshälsovård och utför bl.a. hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder där hon är vidareutbildad i alkoholrehabilitering.

Anna Gustafsson

Företagssköterska

Anna är en av våra sköterskor i Skövde med lång erfarenhet inom företagshälsovård. Hon utför bl.a. kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder. Hon är även vidareutbildad inom psykoterapi, arbetsrätt för chefer, ledarskapsutbildning mm.

Caroline Stensby

Företagssköterska

Caroline är en av våra sköterskor i Skövde. Hon har tidigare arbetat inom akutverksamhet, barnhälsovård liksom med prevention inom mödravård, livsstilsfrågor och som personlig tränare. Hon utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder.

Madelene Magnusson

Företagssköterska

Madelene är en av våra sköterskor i Skövde. Hon har lång erfarenhet av företagshälsovård och tidigare erfarenheter från bl.a. intensivvård. Hon utför bl.a. kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder.

Lotta Borglund

Företagssköterska

Lotta är vår sköterska i Vara. En erfaren sköterska inom företagshälsovård. Hon utför bl.a. kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder. Hon utbildar även i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Gittan Johansson

Företagssköterska

Gittan är en av våra sköterskor i Götene. Hon är i grunden distriktssköterska med uppdrag såsom sjukskrivningscoach och vårdcentralsföreståndare. Hon är vidareutbildad inom bla internmedicin och motiverande samtal.

Hannah Angelsiöö

Företagssköterska

Hannah är en våra sköterskor i Lidköping som tidigare har jobbat som psykiatrisköterska. Hon utför bl.a. kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt utför utbildningar i hjärt- och lungräddning och första hjälpen liksom planerar rehabiliteringsåtgärder.

Karin Demegård

Företagssköterska

Karin är en av våra sköterskor i Lidköping och har tidigare jobbat som diabetessköterska och skolsköterska. Hon utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder.

Lovisa Bergkvist

Företagssköterska

Lovisa är vår sköterska i Skara. Hon har tidigare jobbat som medicinskt ledningsansvarig och är vidareutbildad inom tex hälso- och sjukvårdsadministration, psykologi och ledarskap. Hon utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök liksom planerar rehabiliteringsåtgärder.

Sofia Englund

Företagssköterska

Sofia är en av våra företagssköterskor i Falköping med flera års erfarenhet av företagshälsovård. Hon är i grunden diabetessjuksköterska med vidareutbildning inom ledarskap och utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök liksom planerar rehabiliteringsåtgärder samt utför utbildningar i hjärt- och lungräddning.”

Maria Forsmarker

Företagsköterska

Maria är en av våra företagssköterskor i Falköping med flera års erfarenhet av företagshälsovård. Hon har tidigare arbetat på dialysavdelning, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning samt som vård- och omsorgslärare liksom kommunsköterska. Hon utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök samt planerar rehabiliteringsåtgärder.

Hanna Wennerberg Walander

Företagssköterska

Hanna är en av våra företagssköterskor i Falköping med flera års erfarenhet av företagshälsovård. Hon är i grunden distriktsköterska med vidareutbildning inom ledarskap och utför bla kartläggningssamtal, hälsokontroller och arbetsplatsbesök liksom planerar rehabiliteringsåtgärder samt utför utbildningar i hjärt- och lungräddning.

Jessica Kristensson

Livsstilsrådgivare och personlig tränare

Jessica är utbildad undersköterska liksom vidareutbildad inom hälsa och träning. Förutom som föreläsare (kost, träning och hälsa) och personlig livsstilsrådgivning har hon tidigare även jobbat på akutmottagning och på provtagningsenhet inom primärvården.

Caroline Hattevig

Leg fysioterapeut, ergonom

Caroline är leg fysioterapeut/sjukgymnast med vidareutbildning till ergonom. Hon jobbar främst i vårt östra område. Hon har en mångårig erfarenhet av företagshälsovård och som behandlande/rehabiliterande fysioterapeut. Förutom individbehandling arrangerar hon våra utbildningar inom belastningsergonomi/arbetsmiljö, utför arbetsförmågebedömningar och deltar i skyddsronder.

Lisa Mellegård

Leg fysioterapeut, ergonom

Lisa är leg fysioterapeut/sjukgymnast med vidareutbildning till ergonom. Hon jobbar i vårt västra område och har en mångårig erfarenhet av företagshälsovård och som behandlande/rehabiliterande fysioterapeut. Förutom individbehandling arrangerar hon våra utbildningar inom belastningsergonomi/arbetsmiljö, utför arbetsförmågebedömningar och deltar i skyddsronder.

Petra Blomstrand

Leg fysioterapeut, ergonom

Petra är leg fysioterapeut/sjukgymnast med vidareutbildning till ergonom. Hon jobbar i vårt östra område och utför uppdrag inom riskbedömning, rehabilitering, individbehandling liksom arrangerar utbildningar inom belastningsergonomi/arbetsmiljö och deltar i skyddsronder mm.

Mattias Lyderbäck

Arbetsmiljöingenjör

Mattias är examinerad arbetsmiljöingenjör med lång erfarenhet som arbetsmiljöingenjör i Skaraborg. Han utför arbetsmiljöutredningar, tekniska mätningar (damm, buller mm) riskbedömningar samt rådgivning i samband med åtgärder och förändringsarbeten inkl deltagande i skyddskommittémöten. Han ansvarar även för genomförande av arbetsmiljöutbildningar för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Carolina Forsberg

Arbetsmiljöingenjör, Personalchef

Carolina är examinerad arbetsmiljöingenjör och har en gedigen erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete. Carolina jobbar med riskbedömningar och rådgivning i samband med åtgärder och förändringsarbeten i arbetsmiljön liksom arrangerar arbetsmiljöutbildningar för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Titti Dahlin

Leg psykolog

Titti utför behandlingssamtal samt planerar och arrangerar utbildningar inom arbetsmiljö, konflikthantering, handledning för personal, stressrelaterade sjukdomar m fl. Hon utför även chefshandledning och olika grupputvecklingsuppdrag.

Emma Gideberg

Leg psykolog

Emma utför behandlingssamtal samt planerar och arrangerar utbildningar inom arbetsmiljö, konflikthantering, handledning för personal, stressrelaterade sjukdomar m fl. Hon har bla erfarenhet inom rehabkoordination och utför även chefshandledning och olika grupputvecklingsuppdrag.

Mika Traczyk

Leg psykolog, organisationskonsult, STP i hälsopsykologi

Mika utför behandlingssamtal samt planerar och arrangerar utbildningar inom arbetsmiljö, konflikthantering, handledning för personal, stressrelaterade sjukdomar m fl. Han har lång erfarenhet inom organisationskartläggning, analys av kundorganisationer mm och har även undervisningsuppdrag inom arbetspsykologi på universitetsnivå.

Thérése Forsaeus Nordin

Leg psykoterapeut

Therese är leg psykoterapeut och beteendevetare med lång erfarenhet inom företagshälsovård. Hon utför samtalsbehandling på individnivå, ger stöd vid konflikthantering och kriser liksom genomför utbildningar och stödinsatser på grupp- och chefsnivå. Hon arbetar främst på vår Lidköpingsenhet.

Anders Bohman

Beteendevetare, organisationskonsult

Anders är beteendevetare och organisationskonsult. Han är bla vidareutbildad i motiverande samtal, coachande ledarskap och KBT.
Han har tidigare jobbat som missbruksbehandlare, som omställningsstöd vid karriärsbyte och med personalutveckling (inkl ledarutbildning/spelarutveckling inom fotboll).
Han utför samtalsstöd, grupputveckling, konflikthantering, arbetsmiljöutredning, chefshandledning, grupphandledning, omställning till annat jobb och ledarskapsutveckling.

Lisa Fantenberg

Beteendevetare, KBT-terapeut

Lisa är beteendevetare med vidareutbildning inom bla KBT, psykosocial arbetsmiljö och ACT. Hon utför samtalsbehandling på individnivå, genomför utbildningar och stödinsatser på grupp- och chefsnivå mm. Hon arbetar främst på vår Skövdeenhet.

Annika Jakobsson

Beteendevetare, organisationskonsult

Annika har lång erfarenhet av utredningar/insatser inom bl.a. socialtjänst och även lång erfarenhet inom företagshälsovård. Arbetar idag främst med samtalsstöd på individ- och chefsnivå. Annika jobbar på våra mottagningar i Skara och Götene.

Gunvor Jonsson Lööf

Beteendevetare, organisationskonsult

Gunvor jobbar på vår Lidköpingsenhet och är bla vidareutbildad inom KBT, psykoterapi, handledning och alkoholrehabilitering. Hon utför uppdrag både på individ- och gruppnivå såsom vid konflikthantering och kränkande särbehandling.

Jenny Kinnunen

Beteendevetare, organisationskonsult

Jenny jobbar på vår Skövdeenhet och är bla vidareutbildad inom KBT, psykoterapi, personalhandledning och organisationspsykologi. Hon utför terapisamtal på individnivå liksom olika organisationsuppdrag inkl konfliktuppdrag och utredning vid kränkande särbehandling.

Sara Hellberg, Kristina Hagelberg, Emelie Wärn, Carina Halvorsen och Caroline Brockmar

Administration, ekonomi

Denna grupp hanterar frågor kring avtal, bokningar, ekonomi och fakturering.

Företagsfakta

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi är således anslutna till Vårdföretagarnas kollektivavtal och följer samma högt ställda krav och riktlinjer som övriga medlemsföretag.

Kontaktuppgifter
Skaraborgshälsan AB
Järnvägsgatan 2
533 30 Götene
Telefon 010-3323000
E-post (se ovan ang kontaktperson på resp mottagningsort): fornamn.efternamn@skaraborgshalsan.se

Basfakta
Företaget bedriver hälso- och sjukvård i Skaraborg som helt privat och fristående mottagning och är därför inte anslutet till vårdval primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen. Våra kunder utgörs främst av företag och organisationer/myndigheter i Skaraborg, men då vi även utfärdar de flesta medicinska intyg liksom utför hälsokontroller, är även privatpersoner våra kunder.

Personal
Inkl ovanstående operativ personal, arbetar 37 anställda varav 31 kvinnor och 6 män, motsvarande ca 30 heltidstjänster (sep 2023), se ovan yrkeskategorier.
Sjukfrånvaro under 2022: 4,5%.

Företagsledning & ägare
På Allabolag.se finns mer information om SkaraborgshälsanAB.
Ägare: Mikael Knutsson.

Kvalitet
Skaraborgshälsan uppfyller myndigheternas kvalitetskrav (kvalitetssäkring enl Kvalprak SOSFS 2011:9) och bedriver således ett uppdaterande systematiskt arbetsmiljöarbete.
För personer med funktionshinder finns information och bilder från våra mottagningar presenterade under fliken mottagningar. Vi arbetar kontinuerligt med vårt patientsäkerhetsarbete inkl redovisning vid återkommande verksamhetsmöte (APT, ett/månad) liksom årlig patientsäkerhetsberättelse.

Personuppgiftshantering
Skaraborgshälsan följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) angående hantering av personuppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud Mikael Knutsson för ytterligare information (se flik ”kontakt”).

Sammanfattningsvis gäller för våra kundföretag att vi inte behöver teckna ett sk personuppgiftsbiträdesavtal eftersom vi endast hanterar kundföretags personuppgifter i syfte att föra medicinsk journal (i enlighet med patientdatalagen).

Även privata kunders personuppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och den nya dataskyddsförordningen/GDPR. Då vi som vårdgivare är skyldiga att föra patientjournal hanterar vi uppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress liksom relevanta medicinska uppgifter i syfte att föra patientjournal i enlighet med patientdatalagen.

Hur lämnar Skaraborgshälsan information?
När vi skickar information (som innehåller personuppgift) via mail eller papperspost sker det alltid direkt till den berörda individen. Uppgifter som rör personens hälsa (sk känsliga personuppgifter såsom provsvar, intyg, remissvar mm får endast skickas via papperspost). I fakturering till kund innehåller fakturan personuppgifter såsom namn på beställande chef i enlighet med avtalad tjänst (känsliga personuppgifter får ej förekomma).
Om vi lämnar journaluppgifter till tredje part (ej direkt till patient och ej remiss till sjukvården) skall patientens samtycke finnas. Denna hantering skall även journalföras (tex att en journalkopia översänts till försäkringsbolag, Afa m fl). Vid en ev rättelse, begränsning eller beslut av IVO om förstöring av journalhandlingar, skall den organisation som man överfört journalhandlingar till informeras (vid rättelse/begränsning behöver underrättelse ej ske om det är omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning). Likaså skall Skaraborgshälsan kunna ta emot information från en annan organisation om rättelse, begränsning eller förstöring av journal. Det åligger i sådant fall Skaraborgshälsans dataskyddsombud och medicinskt ledningsansvarig att i samråd verkställa en sådan hantering i vårt journalsystem.
En journaluppgift skall sparas i 10 år och kan enbart korrigeras i enlighet med ovanstående exempel och på beslut från IVO.

Detta innebär vidare att vi i mailkorrespondens uppmanar att inte inkludera personuppgifter vid patientärende och att vi genomför direkt radering vid sådana uppgifter i inkommande mail liksom att vi regelbundet gallrar övriga personuppgifter som inte krävs för upprätthållande av rättslig förpliktelse (upprätthållande av avtal, bokföring mm).

Registerhantering
Vår patientdatahantering sker i ett datoriserat journaldatasystem med sk stark autentisering och med avtalade support- och driftsäkerhetsavtal (liksom personuppgiftsbiträdesavtal). Inkommande personuppgifter (tex via post såsom remissvar, provsvar mm) och som är en journaluppgift skall skyndsamt överföras digitalt till vårt journalsystem (scanning av oss eller direkt via leverantör av tex provsvar). Personuppgifter inkl journaluppgifter som inte är inscannade i vår journal förvaras i låst utrymme (tex äldre pappersjournaler eller om vi hanterar en patient med skyddad identitet).
Register över våra kundföretag förvaras enbart i vårt journalsystem och kan snabbt raderas vid upphörande av avtal. Uppgifter som hanteras i vårt kundregister är hämtade från tecknat kundavtal och innehåller uppgifter om kundföretagets namn, organisationsnummer (och personnummer vid enskild firma), faktureringsadress, antal anställda, namn, mailadress och telefon till kontaktperson).

Vi skickar regelbundet nyhetsbrev till de kunder som tidigare anmält sitt intresse för detta. Syftet med utskicken är att informera kundföretag om nya regler inom arbetsmiljö och företagshälsovård liksom för att informera om vår verksamhet (personalinformation, öppettider, kontaktinformation och liknande). Dessa utskick sker utan att mottagaren kan läsa andra mottagares personuppgifter såsom mailadress). Dessa uppgifter är således inte ren marknadsföring utan i första hand uppgifter som ingår i vårt avtal med kundföretaget (med syfte att uppdatera kunden i området arbetsmiljö och hälsa). Möjlighet att avregistrera sig finns via länk på varje nyhetsbrev liksom att det i våra kundavtal finns en samtyckesklausul att fylla i och signera för avtalsansvarig kontaktperson (vilken adresseras via nyhetsmailsutskick).

Rättighet att korrigera och radera en personuppgift:
Alla som finns i våra register skall ha rätt att bli helt borttagna med undantag av journaluppgifter där patientdatalagen gäller framför GDPR. Vi kan inte heller radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. När man begär en rättelse eller radering i vårt registersystem (utanför journalsystemet) skall detta kunna ske enligt ”Rätten till rättelse eller radering”. Verksamhetsansvarig vid Skaraborgshälsan ansvarar för att en sådan förfrågan verkställs. Den enskilde har rätt att vända sig till oss för att få felaktiga personuppgifter rättade/raderade liksom att få uppgifter kompletterade. När Skaraborgshälsan har rättat/raderat en uppgift skall den registrerade meddelas att denna ändring är gjord.
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Innan journaluppgift kan lämnas ut sker dock en sk menprövning (när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående).

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Skaraborgshälsan AB
Järnvägsgatan 2
533 30 Götene

Uthämtning av register/journaluppgift sker på någon av våra mottagningar och efter uppvisande av legitimation.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.