Krisstöd och krisjour

Ibland kan oturen vara framme även på en arbetsplats, som vid en arbetsplatsolycka, rån, hot m.m. Eller så inträffar en ohanterbar händelse i någons privata liv, som till exempel skilsmässa, en anhörigs bortgång mm.

Detta kan få stora konsekvenser både för den drabbade och dess omgivning. Därför är det viktigt att denna typ av händelser hanteras varsamt med stöd, omsorg och kunnande.

En kris definieras ofta som en händelse där ens tidigare erfarenheter och sättet att reagera på inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt hantera den aktuella situationen och som därför utlöser krisreaktioner.

Vi hjälper er

På Skaraborgshälsan erbjuder vi planering och organisation av krisstöd vid till exempel dödsfall, överfall eller vid annan form av kris på arbetsplatsen. Med vår breda kompetens står du väl rustad inför hantering av psykiska reaktioner, krishantering, krisstöd samt hot och våld. Vid misstanke om drogpåverkan kan vi utföra anmälda och oanmälda drogtester på er arbetsplats allt utifrån er alkohol- och drogpolicy.

Med krishantering avses det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknade andra allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner hos enskilda medarbetare, i arbetsgrupper och i organisationer.

Syfte
Syftet med krishantering är att förebygga och eller minska personligt lidande, framtida sjukfrånvaro och handlingsförlamning i arbetsgrupper och organisationer.

Målgrupp
Chefer, ledare och deras medarbetare.

Beskrivning av tjänst
Vi erbjuder konkret hjälp när det behövs professionella insatser vid krisstöd både individuellt och på gruppnivå. Förebyggande insatser såsom riskbedömning, utbildning och planering av åtgärder för krisstöd. Vi har även en krisjour dit man kan ringa dygnet runt, året runt.

Kontakta oss för mer information om första hjälpen och krisstöd (ej vid pågående kris)