Stoppa mobbing på arbetsplatsen – Arbetsgivarens ansvar.

Mobbing på arbetsplatsen

En av tio upplever att de någon gång blivit utsatta för mobbning eller kränkande särbehandling på jobbet. För den som utsätts för mobbning blir konsekvenserna mycket allvarliga. Stress, ångest, sömnsvårigheter, dåligt självförtroende och koncentrationssvårigheter är vanligt. Även fysiska åkommor som högt blodtryck, huvudvärk och illamående förekommer. Tyvärr leder det ofta till långtidssjukskrivningar vilket resulterar i att den utsatta blir ännu mer utanför. Enligt forskning får den som utsätts för mobbning liknande syndrom som våldtäktsoffer, krigsdrabbade och de som har torterats.

Mobbning på arbetsplatsen är alltså något som måste tas på mycket stort allvar. Det är därför viktigt att lägga energi och tanke i hur arbetsmiljön och stämningen på arbetsplatsen är. Många som mobbar är själva inte medvetna om vilken påverkan deras beteende har. Om det finns tecken på mobbning eller olösta konflikter är det nödvändigt att ta tag i problemet på en gång. Det är arbetsgivaren som har huvudansvar för att förebygga mobbning och hantera en mobbningssituation som uppstått. Det är viktigt att som arbetsgivare vara uppmärksam, lyhörd och ta situationer på allvar.

Mobbning på arbetsplatsen är en indikator på att något inte stämmer och att åtgärder och förändrings måste ske. På en välmående och bra arbetsplats förekommer nämligen inte mobbning. De utlösande faktorerna är ofta strukturproblem, otillfredsställande arbetsuppgifter, otydligt chefsansvar osv. När anställda känner dålig kontroll över situationen, är stressade och maktlösa hittar de trygghet i gruppen och låter sin frustration gå ut över en syndabock. Orken för att lösa problem och konflikter är låg. Mobbningen används som ett maktspel och för att skapa falsk trygghet och kontroll. Frustration och irritation kanaliseras genom mobbning och någon utses till syndabock. Mobbarens drivkraft är nästan alltid makt eller avundsjuka.

Varje år tar cirka 300 personer livet av sig där man kan finna grunden i mobbning på arbetsplatsen. Tidigare i år kom den första domen i Sverige mot två chefer som ansågs vara orsaken till en av sina anställdas död. Han hade under en längre tid blivit mobbad på sin arbetsplats vilket ledde till en djup depression. Problemet hade ignorerats trots att han vid flertal tillfällen bett om hjälp. Till sist tog han sitt liv. Läs mer om fallet här.

Både som arbetsgivare och anställd kan ni vända er till oss på Easy Living om ni upplever eller misstänker mobbning på arbetsplatsen. Med en arbetsprofilbedömning kan vi tillsammans med er lokalisera orsakerna för att sedan arbeta fram de åtgärder som behövs. Det första och viktigaste steget är att se problemet och agera. På Easy Living hjälper vi också till med att förebygga mobbning genom att skapa trygga och välmående arbetsmiljöer. Tillsammans förbättrar vi arbetsplatsen och räddar liv!

Läs mer detta viktiga ämne på:

http://jobbkallan.se/tema/mobbning

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Amnen/Mobbning/

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.