Kategori “Manskollen”

Huvudinnehåll

Sveriges vanligaste cancerform.

 

Skärmavbild 2014-11-21 kl. 10.00.13

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 år vid diagnos. Det finns olika stadier av prostatacancer. I det första stadiet växer tumören enbart inuti prostatakörteln. Det kallas tidig eller lokaliserad prostatacancer. I senare stadier växer tumören även utanför körteln och kan sprida sig till lymfkörtlarna och skelett.

Om prostatacancern upptäcks i ett tidigt stadie och inte hunnit sprida sig till andra organ finns det goda möjligheter att bli helt botad. En av de mest oroande aspekterna av sjukdomen är att prostatacancer många gånger utvecklas utan att man upplever några symptom. Det är därför viktigt att göra regelbundna tester för att hålla koll på sina värden.

Alla känner vi kanske någon som drabbats. Min pappa fick sin diagnos vid 68 år ålder. Cancern spred sig från prostatan och han dog senare i skelettcancer. Klart jag inte kan låta bli att önska att vi hade upptäckt cancern tidigare eller bara uppmärksammat de ohälsosamma vanorna.

Pappa var som lilla Fridolf. Liten och rund. Genom några enkla åtgärder, som att äta nyttigt, röra på sig och agera tidigt förbättrar man sina chanser till ett lyckligt och hälsosamt liv. Oavsett hur gammal du är så kan du öka chansen att hålla dig frisk genom att känna till och uppmärksamma dina hälsonyckeltal.

Kunskap är makt. Förebyggande insatser är avgörande. Tidig upptäckt är nyckeln.

/ Malin Jansson

Vill du läsa mer: Cancerfonden – Prostatacancer och Movember – Prostatacancer.

Varför Movember?

 

Movember Foundations är en organisation med målet att förbättra och förändra synen på mäns hälsa. Under november månad uppmanas män världen över att odla mustasch. Detta för att samla in medel, skapa samtal, engagemang och medvetenhet runt en ofta bortglömd och nedtystad fråga, nämligen mäns hälsa.

Medel som samlas in under Movember-kampanjen stödjer forskningsprogram i världsklass som räddar och förbättrar livet för män som drabbats av prostata- och testikelcancer. Movember gör också en viktig insats för mäns hälsa genom att sprida kunskap och förändra attityder. De samtal som äger rum under Movember-kampanjen hjälper män att bli medvetna om och förstå de hälsorisker de står inför och att handla för att bevara hälsan.

Skärmavbild 2014-11-20 kl. 13.27.23

Skärmavbild 2014-11-20 kl. 14.15.58

Källa: movember.com