När gjorde du en hälsokontroll senast?

Varför ska man göra en hälsokontroll? Jo, att göra en hälsokontroll kan vara en viktig investering i din hälsa – för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadium. Oavsett om du är ung eller gammal är en hälsokontroll ett bra sätt att få en utvärdering av din hälsa. Att komma på hälsokoll en gång om året är en sund investering.

  • En stark trend idag är att vi intresserar oss alltmer för vår personliga hälsa. I detta intresse ingår även att vill vi se mätbara effekter av vår livsstil inkl vad en förändrad livsstil (såsom kost- och motionsförändring) kan innebära. Detta kvitto på förbättrad hälsa kan tex fås genom provtagning (bla kolesterolvärden, levervärden, glukos/sockerbalans och vitaminvärden) och fysiologiska test (lungkapacitet, EKG/arbetsprov, konditionstest m fl).
  • Då uppdraget för primärvården och vårdcentralerna är att prioritera akut och kroniskt sjuka, faller ofta det förebyggande hälso- och friskvårdsarbetet i glömska. Detta kan för den enskilde individen innebära ett sämre hälsostatus samt ett fördröjande av sjukdomsupptäckt. Genom grundliga och regelbundna hälsoundersökningar ger vi dig möjlighet att upptäcka riskfaktorer och tidiga sjukdomstecken.
  • Våra hälsokontroller är utformade efter flerårig erfarenhet inom förebyggande hälsovård och vänder sig dels till privatpersoner, dels till företag. För företag är hälsokontroller avdragsgilla då de ingår i ett hälsoförebyggande arbete. Hälsokontroller omfattas ej av den offentligt finansierade sjukvården.
  • Vi erbjuder hälsokontroller från sköterskenivå med direktanalys av tex blodvärde, kolesterol och sockervärde, till utvidgade läkarkontroller med bred provtagning inkl omfattande mineral- och vitaminbristkontroll.

 

Ett eller två besök?

För långväga besökare finns möjlighet att lämna blodprov på hemortens provtagningsenhet (via remiss från oss) varefter svaren skickas till oss i god tid innan själva läkarbesöket (gäller således vid stor hälsokoll, eller vid uppföljande provtagning utan läkarbesök (se nedan). Ett annat alternativ, om man har svårt att boka in 2 besök (gäller ej hälsokontroll sköterska där endast ett besök erfordras), är att vi under ett och samma besök utför all provtagning och undersökning. Ca 1 vecka senare skickas alla provsvar hem och 2-3 dagar senare ringer vår läkare för genomgång av samtliga prover via telefon. För större grupper finns även möjlighet att vår personal åker ut till arbetsplatsen och utför kontrollen där.

 

Nogsam och personlig återkoppling

Man erhåller efter undersökningen en individuell rapport på provsvar/fynd. Även övriga specifika prov kan tas efter överenskommelse med läkare, tex inför vissa intyg, kontroll av tidigare avvikande värden etc. Nedanstående priser gäller för företag och privatpersoner, men för företag och andra grupper önskas ofta en summerad hälsorapport, specifika arbetsplatsfrågor och tillägg (tex konditionstest eller lungfunktionstest) varför företagsanpassade lösningar ofta skräddarsys efter aktuell förutsättning och önskemål – hör av er för vidare diskussion kring hur vi bäst hjälper er med detta.

(Priserna nedan är exkl moms och är momsbefriade för privatpersoner. För företag tillkommer 25% moms enligt gällande regelverk när det gäller en hälsokontroll eftersom hälsan i arbetsmiljön bedöms. Momsfria hälsokontroller för företag är möjliga men då skall den anställde förmånsbeskattas)

Hälsokontroll sköterska (pris 989 kr)

Undersökning (blodtryck, puls, längd, vikt, bmi och midjemått).
Provtagning (kolesterolvärden x 4, sockervärde och blodvärde).
Samtal (tonvikt på livsstil och riskfaktorer).

Hälsokontroll för män – manskollen (pris 989 kr)

Manskollen är Skaraborgshälsans samlade begrepp för en årlig kontroll av prostatasjukdomar hos män. Med en årlig kontroll ökar möjligheten att på ett tidigt skede upptäcka sjukdomar såsom godartad prostataförstoring och prostatacancer.

Läs mer

Hälsokontroll läkare A (pris 2213 kr)

Undersökning som vid Hälsokontroll sköterska ovan.
Provtagning (ca 30 olika prover, bla blodvärden, levervärden, urinprov, infektionsprov, sänka, kolesterolvärden x 4, sockervärde, salt- och kalkvärden, njurvärde och giktprov (ledinflammation)). EKG och lungfunktionstest (spirometri). Syn- och hörseltest. För män även PSA/prostataprov (tillkommer 278 kr).
Läkarundersökning (hjärta, lungor, sköldkörtel, lymfkörtlar, nervsystem, mage, mun/hals samt vid behov hud, leder och öron). Genomgång av provsvar, riskfaktorer mm. Remiss och recept utfärdas vid behov.

Hälsokontroll läkare B (pris 3279 kr)

Som Hälsokontroll läkare A med utökad provtagning: långtidssockervärde, sköldkörtel/ämnesomsättningsprov, magnesium, cancermarkör (tarm), järnvärde, vitaminstatus (B-vitaminer och D-vitamin). För män även PSA/prostataprov (tillkommer 278 kr).

Hälsokontroll läkare C  – inkl hälsosupport och arbets-EKG (pris 5194 kr)

Liksom ovanstående kontroller syftar denna undersökning till att i tidigt skede kunna påvisa avvikande blodprov/testresultat som tecken på ökad risk att utveckla sjukdom (och till att påvisa pågående sjukdom). Denna kontroll skapar dock ytterligare mervärde i det att man även gör en fördjupad undersökning av hjärtat och dess kranskärl (dvs undersöker risk för kärlkramp, hjärtinfarkt och rytmstörning) liksom att det ingår löpande läkarkontakt vid behov (under 1 år, förlängs vid årlig kontroll). För att optimera möjlighet till en sundare livsstil sker det också en överrapportering till en personlig tränare om man så önskar. Efter rekommendation av träningsnivå görs ett specifikt träningsupplägg med uppföljning.

Ett arbets-ekg (konditionstest med ekg-mätning) är den ledande undersökningen för att påvisa hjärtsjukdom i tidigt skede (förträngning av hjärtats kranskärl liksom aktivitetsorsakad oregelbunden puls mm). Vid avvikande fynd som skall behandlas ingår fortsatt handläggning såsom recept eller remiss.

För optimal uppföljning och bedömning av hälsoläget över tid, rekommenderas denna kontroll med årligt intervall. I nedanstående prisbild ingår fri telefonkonsultation (sköterska och läkare) och recept under tiden mellan 2 årliga kontroller.

Innehåll Hälsokontroll läkare C:

Undersökning (blodtryck, puls, längd, vikt, bmi och midjemått).
Provtagning: fullständigt blodstatus (blodvärde, röda/vita blodkroppar mm (totalt 7 olika värden)), leverstatus (6 olika värden), urinprov, infektionsprov, sänka, kolesterolvärden x 4, sockervärde, långtidssockervärde, sköldkörtel/ämnesomsättningsprov, magnesium, salt- och kalkvärden, njurvärde, cancermarkör (tarm), järnvärde, vitaminstatus (B-vitaminer och D-vitamin) och giktprov (ledinflammation). För män även PSA/prostataprov (tillkommer 278 kr).
Läkarundersökning (hjärta, lungor, sköldkörtel, lymfkörtlar, nervsystem, mage, mun/hals samt vid behov hud, leder och öron). Genomgång av provsvar, riskfaktorer mm. Remiss och recept utfärdas vid behov.
Övriga tester:  Vilo-EKG och arbets-ekg samt lungfunktionstest (fullständig spirometri). Syn- och hörseltest.  Överrapportering till personlig tränare om så önskas.

Vill du boka tid eller veta mer om våra hälsokontroller?

Klicka på fliken ”kontakt” överst på sidan.