Framtidens arbetsliv, gränslöst arbetsliv.

Skärmavbild 2013-09-13 kl. 14.08.33

Stora krav ställs på morgondagens ledare

En mycket intressant artikel i Chefstidningen, HR och ledarskapsmagasin för akademiker nr 5 2013.

Under de senaste decennierna har det skett en uppluckring av arbetets förläggning i tid och rum. Arbetet är inte nödvändigtvis en fysisk plats dit vi dagligen går, ej hellre är 8-17 den gällande arbetstiden.

Hur skapar man ett hållbart och hälsosamt arbetsliv och arbetsplatser? Hur stimulerar man till kreativitet och innovationer i ett gränslöst arbetsliv? Utifrån pågående forskning lyfter Christin Mellner, fil dr forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och Susanna Toivanen, fil dr och docent i sociologi, forskare vid Chess, Stockholms universitet/Karolinska institutet och inhouse forskare hos NCC Property Development AB några av dessa frågor kring gränslöst arbetsliv.

I det här inlägget refererar jag till 5 frågor som ställs till Christina Mellner och Susanna Toivanen.

Vilka är de största utmaningar för chefer i det gränslösa arbetslivet?

En utmaning är att upptäcka tecken på stress och ohälsa i tid bland medarbetare. En annan är att hålla ihop och motivera en allt mer gränslös arbetsgrupp. Räknas till exempel virtuell närvaro lika mycket som fysisk närvaro? Det kan handla om att ha obligatoriska närvarodagar då man som chef kan både ha möten med enskilda medarbetare och träffa alla medarbetare samtidigt.

Det gränslösa arbetet kräver ledarskap som bygger på tillit i stället för kontroll, på resultat istället för detaljstyrning.

Flexibiliteten hyllas alltmer avseende tid, rum och anställningsform- vad innebär det för den som leder verksamheten?

Det innebär bland annat att ledare behöver utveckla sina kommunikativa färdigheter och vara ännu tydligare och mer närvarande. Tydliga rutiner och regelbundna fysiska möten skapar kontinuitet och trygghet.

Vi ser ökad psykisk ohälsa som ofta kan kopplas till den ökade prestationskrav – vad bör chefer tänka på?

För det första bör chefer lära sig mer om arbetsmiljö och hälsa så de vet att psykisk ohälsa i arbetslivet skapas, förebyggas och hanteras. Fortfarande vill man se psykisk ohälsa som ett individproblem i stället för arbetsmiljöproblem. Och synsättet avgör ju hur man väljer att hantera problemet och hur man lyckas med att minska psykisk ohälsa i arbetslaget.

Vilka är de största nackdelarna respektive fördelarna med moderna arbetsplatser med öppna landskap?

Nackdelar handlar om buller, att man inte kan arbeta ostört att man blir avbruten, och undermålig luftkvalitet.

Förespråkarna av landskap menar att den här typen av kontorsutformning ökar kommunikationen mellan medarbetarna, men det finns forskning som pekar på det motsatta, att man kommuniserar mindre för att inte störa kollegorna.

Vilka egenskaper och förmåger kommer att bli allt viktigare för morgondagens chefer?

Gränslösheten kräver gedigen människokännedom, hur man leder arbetsgrupper som präglas av mångfald. God människokännedom innebär också medvetenhet om ens beteenden och drivkrafter. Det viktigaste i all interaktion är respekt och omtanke.

Ta del av hela artikelen i www.chefstidningen.se

Vid pennan Sissel

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.