Chefshandledning

 

Som chef kan man hamna i en ansträngd arbetssituation. I ett sådant läge kan man behöva råd och stöd för att hitta balans och orka med. Vår psykolog erbjuder chefsstöd till chefer på alla nivåer. Chefsstödet följer en individuellt framtagen plan med syftet att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

 

Grupphandledning

 

 

 

 

 

 

 

Att tillhöra en välfungerande arbetsgrupp är en fantastisk upplevelse. Men att var del i en dåligt fungerande arbetsgrupp kan däremot vara något av det värsta man kan uppleva. I dagens arbetsliv är vi organiserade i team och arbetsgrupper på en rad olika sätt. Detta sätt att organisera sig har många fördelar. Men en arbetsgrupp blir inte välfungerande utan att dess medlemmar och ledare arbetar för att den ska bli välfungerande. Inte sällan tar vi för givet att en arbetsgrupp ska fungera av sig självt. Dock är det sällan verkligheten fungerar så.

För att få en arbetsgrupp att bli välfungerande måste gruppmedlemmarna och ledaren vara medvetna om vilka processer man kommer att hamna i. Man behöver också arbeta med att utveckla bl.a. kommunikation, rolltydlighet och mötesstruktur.

Skaraborgshälsan erbjuder grupputveckling för dig och din arbetsgrupp. Arbetet utgår ifrån gruppens mål och uppgift, roller, ledarskap, gruppmedlemsskap och samarbetet med övriga organisationen.

Baserat på våra tidigare erfarenheter från grupputvecklingsarbetet så har vi sett att denna sorts insats inte bara är användbar då en grupp redan är etablerad utan att det är en framgångsfaktor för en arbetsgrupp att ha pratat igenom grupputvecklingsprocesser redan då man startar upp.

Kontakta oss om ni önskar veta mer om vår chefshandledning och grupphandledning. Undvik personuppgifter såsom namn, personnummer och uppgifter om hälsotillstånd i meddelanderutan (för information om vår personuppgiftshantering, se flik ”om oss”).