Stora Baspaketet Företagshälsovård

Ni ansluts som avtalskund hos Easy Living Företagshälsovård, som avtalskund blir ni prioriterade kund hos oss. Ni får tillgång till telefonrådgivning hos företagssköterska och löpande information rörande företagshälsovård, månadsbrevet.

Tillsammans gör vi en behovsanalys av företaget och dess medarbetare. Var femte vecka, eller efter er önskan gör vi sedan en avstämning ute på företaget gällande det löpande hälsoarbetet. Avtalet löper årsvis.

Detta ingår:

  • I baspaket 2 ingår en hälsoprofil med livsstilsprover inklusive återrapportering.
  • En arbetsplatsprofil med återrapportering.
  • En föreläsning för företaget och dess anställda i hälsa och livsstil. (Enl. överenskommelse).

Vi skräddarsyr ett paket som passar just dina behov och ditt företag med dina anställda. Med sunda medarbetare följer ett sunt företag. Företagshälsovård förebygger arbetsskador, sjukskrivningar och stress. Genom att förbättra hälsan förbättrar vi arbetsplatsen.

Kontakta Sissel om du vill veta mer om våra paket

E-post: Tel: 0767 22 11 60